Металик ООД предлага газово-кислородно рязане, чиито преимущества са:

  • най-евтиното рязане на черни инструментални стомани до 300 мм.
  • точност на обравотката
  • висока гладкост в зоната на ряза

Машините, използвани за газо-кислородно рязане, се характеризират с ниски разходи по отношение на сервизно обслужване, сравнително лесна експлоатация, удобство при работа с листове с голяма дебелина.

Също така машините за газо-кислородно рязане често са с автоматичен контрол на налягането на газа и въздуха и автоматично управление на работната височина на резака.

Принципно, газо-кислородното рязане представлява химична реакция между чист кислород и метал в условия на повишаваща се температура, при което се образува железен оксид.

Самото рязане започва с нагряването на горната повърхност или ръб на метала до температура на възпламеняване, но без да се достига точката на топене посредством топлината на подгряващия газов пламък. Температурата, до която се нагрява металът, варира в зависимост от химическия му състав.

Например за стоманата тази температура е от порядъка на 700 - 900 оС. При достигане на температурата на възпламеняване, към метала под високо налягане, централно в зоната на рязане, се подава тънка струя технически чист кислород.Под действието на кислорода, металът се окислява, при което се отделя значително количество топлина, осигуряваща нагряване на метала в горния му ръб до температура на топене.

Образувалите са шлака и оксиди с помощта на кислородната струя се отстраняват по страничния ръб на метала, като същевременно се осъществява нагряване на ниските слоеве на метала, които последователно се окисляват, докато металът не бъде разрязан по цялата дълбочина.

Едновременно с това започва преместване на резака с определена скорост в посока на рязането.

Върху предната повърхност на разреза по цялата дебелина се образува непрекъснат слой от изгарящ метал. Окислението на метала започва отгоре и последователно се пренася към ниските слоеве на метала. Рязането на метала може да се осъществява по цялата му дебелина (разделително рязане) или по част от нея (повърхностно рязане). Разделителното рязане се счита за подходящо при разкрояване на листов материал, за изрязване на заготовки с различна форми и т. н.

С важно значение в промишлеността е възможността посредством газо-кислородното рязане да се режат метали с различна дебелина както по права линия, така и по различни контури.

Имате въпроси?

Изпрати запитване