МЕТАЛИК ООД предлага изработка на детайли чрез лазерно рязане, която се отличава със следните преимущества:

  • Висока производителност
  • Отпадане на необходимостта от допълнителна обработка
  • Висока точност на обработката
  • Възможност за изрязване на отвори с размер по-малък от дебелината на обработвания материал

Лазерното рязане е технология за обработване на метали. Използването му позволява производството на метални изделия, които се отличават с висока точност на обработката, в сравнително кратки срокове.

Съвременните машини за лазерно рязане се характеризират с висока производителност и позволяват значителна степен на автоматизация на процеса на обработка на материала. Могат да работят с различни метали и са подходящи за различни индустриални области. В сравнение с механичното рязане, лазерното рязане не замърсява материала, тъй като липсва физически контакт, поради което не се налага и допълнителна обработка на продукта. Също така, то осигурява много висока точност на рязане, което е особено важно за редица индустриални приложения.

Режещият елемент при лазерното рязане се явява насочен лазерен лъч с голяма енергия, под въздействието на който се получава по-бързо топене, изгаряне или изпарени на материала.

В индустриалния сектор, лазерното рязане е широко използвано за рязане на листови материали и тежки метали, както и индустриални компоненти с различни размери и твърдост. Сред предимствата на лазерната технология е, че получените отпадни продукти се отстраняват чрез струя газ, в резултат на което се получава гладка повърхност.

Обикновено технологичните възможности на оборудването за лазерно рязане позволява рязане на метала с малко количество отпадни продукти.

Машините за лазерно рязане се отличават с повишена точност на позициониране което обуславя високата икономическа ефективност на рязането.

Характеризират се с висока скорост на работа, която зависи от мощността на лазерния лъч.

С помощта на оборудването за лазерно рязане може да се обработват и неметални детайли, както и детайли, лесно податливи на деформации. Използването на оборудване за лазерно рязане дава възможност да се изрязват детайли с всякакъв контур, с различно ниво на сложност.

Те се считат за особено подходящи, в случай на производство на малка партида изделия, тъй като крайната им себестойност е по-ниска в сравнение с някои други методи за производство.

Използването на машини за лазерно рязане позволява значително да се увеличи производителността на процесите, свързани с обработка на металите, в това число и в условията на серийно производство. Машините за лазерно рязане дават възможност за оперативна пренастройка на параметрите за обработка на детайлите.

Именно гъвкавостта е една от причините машините за лазерно рязане да са търсени в много области, където се използват листови материали като например в нефтохимическата промишленост, при изготвянето на изделия с медицинско предназначение, в производството на електроника, в рекламната индустрия и т. н.

Имате въпроси?

Изпрати запитване